strona główna  ›   OFERTA   ›   Dejonizatory   ›  

Systemy i urządzenia do detekcji i odprowadzenia ładunków elektrostatycznych

W trakcie realizacji procesu produkcyjnego często dochodzi do zakłóceń , za które odpowiedzialna jest  elektryczność statyczna . Polegają one na wyładowaniach elektrycznych, przyciąganiu lub odpychaniu materiałów czy też przyciąganiu kurzu do przedmiotów . Osoba postronna mogłaby mieć wrażenie , że działa tu jakaś magia . Urządzenia do eliminacji ładunków zwane są potocznie dejonizatorami, chociaż znaczna ich część generuje jony, czyli są jonizatorami.

Jesteśmy niezalezną firmą projektowo-doradczą , która kożystając z róznych rozwiązań umożłiwia eliminację lub redukcję tych problemów .

 

rys. często spotykane sytuacje, kiedy generuje się ładunek elektrostatyczny

 

W ofercie znajdziecie :

- szczotki z włosiem karbonowym , które zapewniają neutralizowanie jonów dodatnich na powierzchni materiału. Skuteczność tego prostego rozwiązania jest ograniczona i zależy od prawidłowej instalacji oraz regularnego czyszczenia. Szczotki winny być umieszczone nad przesuwającym się materiałem i skutecznie uziemione.


dejonizatory bierne

Aktywne urządzenia do emisji jonów i elminiacji ładunków


rządzenia do eliminacji ładunków elektrostatycznych o działaniu aktywnym

 

Eliminacja ładunków elektrostatycznych - informacje