strona główna  ›   OFERTA   ›   Aniloxy chromowe   ›  

Aniloxy chromowe

ANILOXY CHROMOWEWałki rastrowe chromowe coraz częściej wypierane są przez wałki ceramiczne, znajdują jednak jeszcze zastosowanie w druku fleksograficznym oraz jako wałki dozujące w maszynach powlekających i lakierujących. Wałki przeznaczone do tekturnic stanowią oddzielną grupę zwaną wałkami klejowymi.

Nasi dostwacy dysponują oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie szerokiej palety siatek rastrowych o różnym kształcie , liniaturach i pojemnościach. Praktyka wskazuje, że graniczną liniaturą gdzie można utrzymać dobrą jakość rastru, pojemność odpowiednią do liniatury oraz trwałość jest 140 l/cm. Dlatego nie oferujemy rastrów o większej gęstości. Nowe rastry moletowane są w stali. W trakcie regeneracji zachodzi zazwyczaj konieczność uzupełnienia materiału rdzenia , tak aby w końcowym efekcie średnica wału miała wartość zgodną z dokumentacją producenta maszyny.

Przy regeneracji wałków istnieje możliwość naprawy rdzeni metodą plazmowego napawania materiału. W ten sposób raster ponownie moletowany jest w stali. Jeżeli jednak korpus został pokryty miedzią, a ścianka rdzenia jest cieńsza niż 20 mm , to jedyną metodą naprawy jest ponowne zastosowanie miedzi. Raster wykonany w miedzi jest mniej trwały niż moletowany w stali.

Oferujemy rastry chromowe w następujących wykonaniach

  • moletowane mechanicznie w stali i chromowane
  • moletowane mechanicznie w miedzi i chromowane
  • pokryte warstwa nierdzewną i moletowane

Struktura moletowana może mieć formę

  • kałamarzyków rastrowych pochylonych pod kątem 45o  - kształt ostrosłupa ściętego
  • kałamarzyków rastrowych pochylonych pod kątem 60o – kształt plastra miodu
  • rastra przepływowego typu haschur (liniowy), channel-lox (połączone kałamarzyki   pochylone pod kątem 45o) oraz positiv reverse screen 45o i 60o ( raster odwrotny wypukły )

Oferowane chromowe wałki rastrowe spełniają najwyższe wymagania jakościowe

  • T.I.R. ( zespół tolerancji związanych z ruchem obrotowym )
  • najwyższa jakość materiałów rdzeni
  • wysoka odporność rastrów na zużycie dzięki technologii moletowania rastru