strona główna  ›   OFERTA   ›   Cylindry dozujące GTT   ›  

Cylindry dozujące GTT

Cylindry dozujące o strukturze otwartych esowatych kanalików służą do zarządzania farbą zgodnie z naturą naśladując zakola rzek .

Ponieważ od tradycyjnych wałków rastrowych wymagano coraz bardziej ekstremalnych powiązań gęstości rastru z transferem farby , powstała konieczność znalezienia rozwiązań alternatywnych. Celem jest możliwość osiągnięcia lepszych rezultatów druku, niż przy konwencjonalnych wałkach rastrowych

Zastosowanie inteligentnego wałka dozującego daje drukarzowi więcej możliwość jak zastosowanie tradycjonalnego wałka rastrowego.  Większa rozpiętość przejść tonalych może być drukowana z zastosowaniem mniejszej ilości wałków , mniejszym czasem przyrządu maszyny jednocześnie podnosząc jakość wydruków .

 

Więcej informacji znajdziesz w prospektach :

dla przemysłu produkcji opakowań elastycznych

Prezentacja video

kalkulator wałków lakierujących

Instrukcja Anilox Roll Calculator