Troika Systems Ldt powierza Barmey zadanie specjalnego agenta

Troika Systems Ldt  powierza  Barmey zadanie specjalnego agenta

Uprzejmie informujemy, że z początkiem roku 2017 firma BARMEY rozpoczęła działalnośc jako specjalny agent Troika System Ldt , z szczególnym ukierunkowaniem na obsługę przemysłu tektury falistej w zakresie mikroskopów AniCAM i MagneCAM ( inaczej CorruCAM ).  Firma posiada najnowszy mikroskop MagneCAM z oprogramowaniem do analizy struktur otwartych w tym GTT , który wykorzystuje do świadczenia usług w zakresie ekspertyz wałków dozujących . 

AUTORYZACJA

Prospekt

Certyfikat kalibracji mikroskopu