strona główna  ›   OFERTA   ›   Aniloxy chromowe   ›   napawanie plazmowe   ›  

AST napawanie plazmowego metalu

AST napawanie metaluW trakcie regeneracji wałów rastrowych istnieją dwie możliwości postępowania. Stoczyć powierzchnię zewnętrzną części walcowej tak głęboko, jak sięga najgłębsze uszkodzenia a następnie na tak przygotowanej powierzchni wykonać raster . Prowadzi to zwykle do znaczącego przekroczenia dolnej tolerancji wymiaru zakładanego przez producenta.  Takie postępowanie prędzej czy później doprowadza do sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana korpusu, bowiem przekroczona zostaje minimalna grubość ścianki płaszcza gwarantująca stabilność konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zmiana średnicy w istotny sposób zakłóca pracę wału. W praktyce prowadzi to do powstania znacznych problemów.

Drugą możliwością postępowania po stoczeniu uszkodzonej powierzchni jest odbudowanie ścianki płaszcza wału , wykonanie na średnicy nominalnej rastru.

Naprawy korpusu można dokonać poprzez miedziowanie lub napawanie stali w tym też stali nierdzewnej. Dzięki temu gwarantowane jest zachowanie podstawowych parametrów konstrukcyjnych urządzenia.

Przywrócenie średnicy zgodnej z wymaganiami konstruktora maszyny jest standardem w przypadku regeneracji wykonywanej przez zakłady Apex Group of Comapnies.

Odbudowa ścianki za pomocą miedzi ma szereg wad. Po pierwsze nałożenie grubej warstwy miedzi jest bardzo kosztowne. Dlatego naprawa głębszych uszkodzeń jest nieopłacalna. Oczywiście miedź jest dużo bardziej miękka od stali, dlatego też powierzchnia miedziowana ulega znacznie szybciej zużyciu niż stalowa. Dochodzi dość szybko do wygładzenia powierzchni, w wałkach chromowych znika siatka rastrowe.


Obecnie jedyną skuteczną metodą naprawy ścianki wału jest metoda napawania plazmowego metalu - AST. Proces umożliwia również napawanie stali nierdzewnej na korpus stalowy. Współcześnie jedynie zakłady produkcyjne Apex Group of Comapnies wyposażone są w tą technologię. Praktyka wskazuje, że jakość powierzchni wału, jak również żywotność tak naprawionej powierzchni odpowiadają parametrom wału nowego. Jeżeli korpus wału jest odpowiednio skonstruowany, naprawa taka możliwa jest wielokrotnie. Ograniczeniem jest grubość ścianki oraz jakość materiału rdzenia. Dlatego nie wszystkie rdzenie mogą być w ten sposób naprawione.