strona główna  ›   OFERTA   ›   Aniloxy ceramiczne   ›   Aniloxy ceramiczne UltraMelt   ›  

Aniloxy ceramiczne - grawerowanie laserowe

Oferujemy wałki rastrowe ceramiczne grawerowane laserowo, z wykorzystaniem techniki laserowej umożiwiającej stopienie wierzchniej warstwy ceramiki po wygrawerowaniu struktury rastrowej .

Najważniejsze zalety to : 

  • Podniesienie odporności na „ Scoring“  i uszkodzenia mechanicze,
  • Lepsza kontrola wyników druku , 
  • Dłuższa żywotność użytkowa aniloxów ,
  • Mniejsze  zużycie noży raklowych , 
  • Poprawiony transfer farby.
  • Łatwość czyszczenia aniloxów. 

Technologia 

Cechą charakterystyczną technologii jest kontrola sterowania promienia lasera, przy pomocy którego wypala się kałamarzyki w ceramice. Proces grawerowania rozpoczyna się ekstremalnie silnym uderzeniem promienia. W ten sposób uzyskuje się podstawową formę kałamarzyka i określa się jego głębokość. Drugie uderzenie promienia stapia i utwardza ceramikę, w wyniku czego uzyskuje się powierzchnię o gładkości lustra.

Rysunek 1: Porównanie promieni lasera

W pierwszej fazie promień lasera odparowuje 100 % ceramiki niezbędnej do usunięcia w celu wykreowania kałamarzyka rastrowego. W wyniku tego powstaje równomierny w formie i wielkości kałamarzyk. Kałamarzyk jest relatywnie porowaty i posiada cienkie i bardzo niestabilne progi . W odróżnienie od pierwotnej technologii YAG, która kończyła się w tym momencie, rozpoczyna się teraz właściwy proces stapiania . Poprzez dalsze działanie kolejnym równomiernym ale słabszym promieniem laserowym, uzyskuje się, poprzez stopienie, zamknięcie powierzchni zewnętrznej ceramiki. Dzięki temu kałamarzyki są gładsze a progi twardsze i bardziej odporne na zużycie.